Leefstijlcoaching voor bedrijven

Investeer in de belangrijkste asset van je bedrijf, je mensen.

Vergrijzing, een krimpende arbeidsmarkt en een explosieve toename van leefstijl-gerelateerde chronische ziekten vragen om actie.

Een leefstijlcoach helpt de organisatie bij het aantrekken en behouden van gezonde werknemers. We kijken niet naar één gezondheidsprobleem, maar naar het hele leefpatroon van medewerkers.

Aandacht voor je mensen zorgt -naast de financiële voordelen- voor goed werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat wordt gewaardeerd en zorgt ervoor dat je een aantrekkelijke organisatie bent.

Wat brengt leefstijlcoaching de organisatie?

 • vitale medewerkers die zorgen voor een gezonde organisatie
 • meer, leukere en betere prestaties
 • meer energie in het bedrijf
 • een hogere productiviteit
 • lagere bedrijfskosten
 • positiever imago
 • minder uitval door ziekte
Leefstijlcoaching voor bedrijven

Wat kost een zieke werknemer?

Het CBS heeft het volgende berekend:

– Loonkosten doorbetaling €153,-
– kosten vervanging €146,-
– verlies productie/dienst €43,-
– kosten arbodienstverlening €60,-
– verzuimbegeleiding €7,50

Totaal €409,50 per dag.
Dat is meer dan €2.000 per week!

Het loont dus om een gezonde leefstijl van je medewerkers te stimuleren. Zeker als je daarmee langdurig ziekte of burn-out kan voorkomen.

Een coachingstraject bij JonghINLeefstijlcoaching bestaat uit 5 sessies van 1 uur waarbij we elkaar om de week zien. De investering in dit 10-weken durende traject is € 570 excl. btw en eventuele reiskosten

Programma

Het coachingstraject van JonghINLeefstijlcoaching is gebaseerd op BRAVO (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning).

Doel: medewerkers stimuleren om gezonder, meer betrokken en gelukkiger te leven.

 • Stap 1.  Kennismaking met de hr-manager en/of verantwoordelijk man/vrouw over personeelsbeleid
 • Stap 2.  Plan van aanpak maken
 • Stap 3.  Kennismaking (intake) met medewerker (-s). dat kan deels online, deels live
 • Stap 4.  0-meting van medewerker. Specifieke situatie helder in kaart brengen. Waar staan we nu, waar willen we naartoe, wat zijn de uitdagingen, waar heb je behoefte aan? We gaan voor haalbare veranderingen die direct effect hebben.
 • Stap 5.  We nemen kleine stapjes om je leefstijl te veranderen, evalueren die en bepalen eventuele vervolg stappen
 • Stap 6.  Evaluatie en 1-meting. We bepalen de huidige situatie met de beginsituatie, kijken naar de voortgang en bespreken of vervolgsessies wenselijk zijn

Wilt je ook weten wat een leefstijlcoach voor jouw organisatie kan betekenen? Bel, mail of app me voor het maken van een afspraak

Start typing and press Enter to search